Dotační projekty

Probíhající projekty

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OP PIK)
Název projektu: Inovace vysokopevnostních svorníků pro diesel motory lokomotiv
Doba realizace: červen 2015 – červenec 2017

Podrobnosti projektu (.pdf)

Evropský sociální fond

Operační program: Zaměstnanost
Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Sanborn
Doba realizace: 2017-2018

eu_socfond

Podrobnosti projektu (.pdf)