Nová drátová řezačka

V letošním roce se strojní park firmy Sanborn rozšířil nejen o další stroje, ale také o novou technologii, a to sice drátovou řezačku Fanuc alfa C600iC. Jedná se o stroj předního japonského výrobce, který disponuje pracovní prostorem o rozměrech 600x400 mm. Díky tomuto stroji se posouvají technologické možnosti společnosti Sanborn na novou úroveň, což nám umožní vyrábět díly s přesností v mikrometrech a to i z nejrůznějších těžko obrobitelných materiálů.

dratorez