Nový spektrometr Vanta Element

Firma SANBORN zakoupila nový spektrometr VANTA ELEMENT, který umí měřit 29 prvků a je k využíván v každodenní praxi při ověřování chemického složení polotovarů při vstupní kontrole, v rámci kontroly polotovarů při jejich dělení a při inspekcích na vyráběných obrobcích.

Nejlépe asi schopnosti nového zařízení popíše vyjádření obsluhy, která řekla: "Nový přístroj je přesnější, rychlejší a lehčí ," než předchozí již morálně zastaralý spektrometr, který byl tímto novým zařízením nahrazen.

vanta-element