Nový stroj KL 285 SY

V červenci letošního roku byl ve společnosti Sanborn a.s. uveden do provozu nový stroj od renomovaného českého výrobce Kovosvit MAS. Jedná se o dvouvřetenový soustruh s označením KL 285 SY doplnění podavačem tyčí. Tento stroj rozšíří výrobní kapacity naší společnosti v oblasti produktivního obrábění menších přesných dílů z tyčového materiálu.


  • Maximální možný průměr soustružení je 285 mm a točná délka soustruhu je 550 mm.
  • Podavač tyčí pro polotovary do délky 1100 mm při průměru 6 - 65 mm. 
  • 12-ti polohový revolver s poháněnými nástroji  s rozhraním VDI 40
  • Přímé odměřování na ose X i Z pro maximální přesnost soustružení
  • Plynule řízená osa C

kl285