Soutěž mladých CNC programátorů

Firma Sanborn a.s., úspěšná česká strojírenská společnost z Velkého Meziříčí, dlouhodobě spolupracuje a podporuje technické střední školy na Vysočině.


V letošním roce firma Sanborn uspořádala první ročník SANBORN CUPu v CNC programování pro žáky středních škol. Byly osloveny střední průmyslové školy v Jihlavě, v Třebíči, ve Žďáře nad Sázavou a ve Velké Bíteši.

Soutěž v programování probíhala ve dvou kolech. Úkolem každého kola bylo vypracovat program s technologickým postupem podle technické dokumentace reálného dílu, který firma vyrábí.

První kolo proběhlo formou „domácího úkolu“ a na základě tohoto kola byli vybráni nejlepší žáci do kola finálového, vždy jeden žák za jednu střední školu. Finálové kolo proběhlo v pátek 19. 4. 2024 v moderním školicím centru společnosti Sanborn. Zúčastnili se zástupci středních škol Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Nejlepší práci předvedl a první místo obsadil zástupce střední školy z Třebíče Martin Vondra, na druhém místě se umístil student střední školy v Jihlavě Tomáš Karas a na třetím student střední školy ve Žďáře nad Sázavou Adam Varmus. Všichni účastníci prokázali odvahu utkat se v neutrálním prostředí nad zadáním z reálné výroby, které se od školních úloh často výrazně odlišuje. Za toto všem třem zástupců středních škol patří velké uznání a poděkování. Kromě uznání a diplomů si finalisté odnesli také atraktivní ceny v podobě elektroniky značky Apple v celkové hodnotě 50 000 Kč, kterou firma Sanborn do soutěže věnovala.

Soutěž v CNC programování žákům středních škol přiblížila reálnou práci, na kterou je střední školství připravuje, a umožnila jim poměřit svoje schopnosti s žáky jiných škol, za což byli odměněni hodnotnými cenami. Firma Sanborn a.s., coby moderní a progresivní společnost, bude v podobných aktivitách přibližujících školství reálnému podnikatelskému prostředí v budoucích letech pokračovat.


3nejlepsi

pracujou


vitez