Formulář

Firma SANBORN a.s. je společensky zodpovědnou firmou a kromě ekonomických cílů dbá také na aspekty sociální i enviromentální, na mezilidské vztahy a na vše další, co dělá naši firmu místem, kam lidé rádi přicházejí, ať už jako zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, uchazeči o práci či další externí osoby. V souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. zřizujeme několik komunikačních kanálů, jimiž můžete podat oznámení, pokud se přece jen setkáte s nějakým protiprávním jednáním, přestupkem nebo neetickým chováním.


Jak lze podat oznámení?


Oznámení můžete podat těmito způsoby:

1. Pomocí tohoto formuláře níže na této stránce (preferovaný způsob).

2. Poštou na adresu (odkaz Kontakty) naší společnosti. Na obálce uveďte „NEOTVÍRAT, Oznámení dle zákona č. 171/2023“ 

3. Kontaktováním některé z pověřených osob: 

4. Pokud nechcete použít oznamovací kanály firmy SANBORN a.s., můžete použít univerzální formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti


Při takto podaném oznámení Vám přísluší ochrana podle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů. Na podané oznámení dostanete potvrzení o přijetí do 7 dnů. Oznámení o výsledku šetření ve věci podaného oznámení obdržíte do 30 dnů. V odůvodněných případech až do 90 dnů. Oznámení lze podat rovněž anonymně. Na takto podaná oznámení se tento zákon nevztahuje a pověřená osoba se jím nemusí zabývat. Pokud totožnost oznamovatele anonymního oznámení vyjde najevo, má tato osoba při splnění zákonných podmínek také právo na ochranu dle tohoto zákona. 

Oznámení musí být pravdivé, úmyslně nepravdivá oznámení mohou být předmětem vyšetřování včetně trestní odpovědnosti.