ISO Recertifikace 2016

27.10.2016

Začátkem října provedli zástupci certifikační společnosti CQS re-certifikační audit firmy SANBORN.
Cíle auditu byly naplněny a na základě vzorkování bylo potvrzeno, že systém managementu je stanoven ve vhodném rozsahu, plní aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv. Auditorský tým konstatoval shodu systému kvality dle normy ISO 9001:2008 a systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004. Na základě provedeného auditu byly vystaveny příslušné certifikáty.