Recertifikace dle norem ISO 9001 a 14001

12.12.2019

9. a 10. října 2009 proběhl v SANBORN recertifikační audit na integrovaný systém managementu, který provedli auditoři certifikační společnosti CQS.
Tým auditorů na základě auditu konstatoval shodu systému managementu s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 1401:2015 a následně byly vystaveny příslušné certifikáty s platností do 18.10.2022.

Aktuální certifikáty.